Beadványok a templomépítés ügyében, kupolatető számításai, rajzai, tervei

Ybl Miklós jelentése a Bazilika építésének műszaki állapotáról a VKM 1868. febr. 7-ik 841 sz. rendeletére a 4225/1868 tanácsi számra /a kupoladob bedőlésének okairól, számításokkal, rajzokkal/ 1868. febr. 15.                    

1-47.      valamint ezen jelentés fogalmazványai                              

66-72.    Ybl beadványa a templom további építéséről, 1874. júl. 8.         

73-74.    1246/1877 tan. sz. Ybl Miklós építész kimutatására válasz a lipótvárosi templom betonozási munkáiról, 1877. febr. 23.          

75-77.    Ybl a Lipótvárosi Templomépítési Bizottsághoz irt előterjesztése az 1877. évi építkezési munkákról, melyben az összeállított költség-kimutatást és ezen munkák felülvizsgálatát kéri, 1877. nov. 27.           

78-88.    A Lipótvárosi Templomépítési Bizottmány jelentése a főv. tanácshoz intézett 1877.      évi építési idény alatt teljesített munkákról s azok műszaki felülvizsgálatának eredményéről, 1878. jan. 5.              

89-99.    A Lipótvárosi Templomépítési Bizottmány jelentése a főv. tanácshoz az 1878. évi építési idény alatt teljesített munkákról és azok műszaki felülvizsgálatának eredményeiről, 1879. febr. 15.

100-113. A Lipótvárosi Templomépítési Bizottság jelentése a Bazilika építési munkálatairól 1885-ben

114.       A lipótvárosi templomépítő bizottság levele Ybl Miklósnak az 1884. évi munkákról, 1883. dec. 15.                              

115-122. Ybl tájékoztatója a Lipótvárosi Templomépítési Bizottságnak az építkezés állásáról, több pénzt kér a munka befejezéséhez, 1885. nov. 14. 

123-135. Két fogalmazvány ugyanarról, 1885. nov. 20.    

136-138. Than Mór válasza a Lipótvárosi Templomépítési Bizottság elnökének, Rózsavölgyi Gyula tanácsnoknak, 1893. szept.                  

139-142. Különvélemény az Országos Képzőművészeti Tanács kiküldöttje által 1898. év január hó 15-i, a Székely Bertalan-féle vázlatokra vonatkozó határozata ellen, 1898. jan. 17.

143-155. A lipótvárosi bazilika kupola tetőzete a főszaruzat, a szelemenekben fellépő erők grafikai meghatározása, Schlick pecsét, 1889.     

158-159. A lipótvárosi bazilika általános terve, Schlick pecsét, 1889.         

160-161. A lipótvárosi bazilika terve, az oszlop nézete, Schlick pecsét, 1884.        

162-163. A lipótvárosi bazilika terve,a kupola főszaruzata függélyes rácsozata s keresztkötések, Schlick pecsét                 

164-165.  A lipótvárosi bazilika terve, a kupola felső szaruzata. járda részletei, Schlick pecsét

166-167. A lipótvárosi bazilika terve, a kupola-lanterna részletei, Schlick pecsét                

168.       30444/1877 tanácsi sz. A Lipótvárosi Templomépítési Bizottmány jelentése Szlavek Vencel kőfaragóval kötött szerződésről, 1877. júl. 7.           

Dokumentum típusa 
Lelőhely 
Budapest Főváros Levéltára, Ybl Miklós hagyatéka, iratok
Keletkezés időpontja 
1868 - 1898
Jelzet 
HU BFL XV.17.f 331.a 27a