Esterházy Miklós gróf levele Ybl Miklósnak és Ybl Miklós levélfogalmazványa a csákvári római katolikus templom átépítésével kapcsolatban

Az előző évet kizárólag Tatán töltötte,  s kiköltözése után - az számára teljesen unalmasnak ígérkező belső átépítési-helyreállítási munkák miatt- április közepe vagy vége táján fog Csákvárra  átmenni és ott is fog maradni. Szándékában áll itt az építkezést elkezdeni. Ybl neki átküldött terveivel kapcsolatban nemcsak az építőanyagokkal, hanem az épület stílusával kapcsolatban tesz megjegyzésket. A tervben foglaltak számára stilárisan teljesen idegenek, ezért ennek módosítására kéri az építészt. Felhatalmazza a szükséges építőanyagok szállítására vonatkozólag intézőjét, Brauner urat, hogy  lépjen Ybllel kapcsolatba. Kéri véleményét arra nézve, hogy a régi falak és az alap mennyire erősek ahhoz, hogy a pilléreket, illetve boltozatot elviseljék, továbbá, hogy szükséges-e a falak vastagítása. Nem tudja, hogy a megjegyzésében az alapozás méreteit beleértette-e, de ezt mindenképpen meg kell adnia. Megfontolandó, hogy később ennek nagyobb részét a földből ki kellene emelni, amelyben az egész kicsi kerti udvar több láb magasságban elhordandó lesz. Ybl válaszfogalmazványában (1850.03.28.) az alap és a falak megerősítésének szükségességét tekintve elfogadja Esterházy észrevételeit. Először fagerendás mennyezetet, utóbb boltozott hajót tervezett, de a küldött terv csak vázlat és könnyen módosítható. Stílus tekintetében az építtető véleménye az irányadó, amint a keletkezett tervrajz egy titkos mintadarab. Neki magának személyesen Fóton kell maradnia, mivel reménykedik abban, hogy a Károlyi István-féle templomépítkezés tovább folytatódhat.

Dokumentum típusa 
Lelőhely 
Magyar Nemzeti Galéria - Adattár
Keletkezés időpontja 
1850.03.6 Benedikt
Közelítő dátum 
Benedikt
Jelzet 
16450/1964