Kauser János kőfaragó levele Ybl Miklóshoz

Átküldi neki a számláját. Értesíti vagyoni állapotáról: munkája miatt teljesen eladósította magát (többek között a Hídépítési Igazgatóságnak), hitelének kamatait is fizetnie kell, sóskúti kőbányája kimerült, műhelye teljesen tönkrement. Ybllel közli, hogy a munkával 50 000 ft értékben egyezett meg; továbbá Burg igazgató úr munkájára való tekintettel az árból 150 ft-t engedett el, mivel ezt a munkát neki  ígérte; végül a nagykárolyi feladatokat jól és olcsón fogja elvégezni. Kéri, hogy iránta minden lehetséges és méltányos dolgot tegyen meg és reméli, hogy a továbbiakban bizalommal lesz iránta.

Dokumentum típusa 
Lelőhely 
Budapest Főváros Levéltára, Ybl Miklós hagyatéka, iratok
Keletkezés időpontja 
1849.10.8 Pest
Közelítő dátum 
Pest
Jelzet 
HU BFL XV.17.f.331.a 66/26-27.