Pollack Mihály síremléke

Épületleírás 

Pollack Mihály (1773-1855) építész Eger Magdolnával 1808-ban kötött második házassága révén jutott Tahiban és Tótfaluban szőlőbirtokhoz, és az ehhez tartozó egyéb ingatlanokhoz. Az 1810-es években klasszicista stílusban építette át a présházat, mely alatt dongaboltozatos pince állt. Az épület - padlófűtéssel ellátva – már hosszabb tartózkodásra is alkalmas volt. A pincében az 1980-as években még állt néhány 1815-ben készült borsajtó és néhány hordó, melyek egyikére Pollack felesége portréját faragtatta. A présházzal szemben álló ún. szüreti házhoz dór oszlopsoros klasszicista verandát épített. A házat meanderes fríz és füzérdíszes relief díszítette. Pollack élete utolsó éveit Tahiban töltötte. A Szentendrei szigeten lévő tótfalusi temetőben nyugszik.

Ybl 1857-ben készítette el egykori mestere síremlékét. A néhány lépcsőfokon át megközelíthető szarkofág négy oldalát félköríves záródású – kockafejezetű féloszlopokra támasztott – vakárkádok tagolják. A síremlék rövidebb oldalán romantikus stílusú oszlopkötegen nyugvó félkörív borul, melyet háromszögű oromzat zár le. Az ív alatt öntöttvasból készült, hatszögű csillaggal díszített kereszt áll. Az oromzat sír felőli oldalán medaillonban kerubfej domborműve látható.

Tervezés ideje 
1857
Építés ideje 
1857
Mai településnév 
Tahitótfalu
Tervező 
Ybl Miklós
Épülettípus 
síremlék
Bibliográfiai adatok 

Zádor Anna: Pollack Mihály, Budapest, 1960, 116., 167-168., 250.

Polgár Zoltán: Pollack-emlékek Tahiban. Műemlékvédelem. XXVI. (1982) 311-312.

Komárik Dénes: A "félköríves" romantika építészete Magyarországon. Építés-Építészettudomány. XVI. (1984) 1-2. sz. 190.