Templomrom átalakítása mauzóleummá, Öskü

Épületleírás 

Az ösküi kerek templom a 11. század végén épült. A török időkben kipusztult települést a 18. század elején a birtokos Zichy család alapította újra és ekkor állították először helyre a templomot. Jellegzetes tetőformáját is ekkor kapta, és feltehetően egy kis harangtornyot is elhelyeztek a tetején, mely 1846-ban még állt. A 19. század közepére az épület eredete feledésbe merült, középkori török mecset átépítésének tartották. A korabeli szakirodalomban felmerült, hogy középkori vár tornya lehetett. Zichy János 1843-48 között új templomot építtetett a faluban, a rotunda ettől kezdve kápolna gyanánt szolgált. A várpalotai uradalmat Zichy János vejei, Waldstein János és Sztáray Albert örökölték 1853-ban. Waldstein ezt követően bízhatta meg Yblt azzal, hogy a kápolnát mauzóleummá alakítsa át.

Ybl több tervváltozatot készített. Az elsőn, a hagyomány szerinti törökkori eredethez visszanyúlva – a templom mellé egy minaret-jellegű torony került, a rotunda kupoláját és az apszist pedig félköríves ablakokkal nyitotta meg. A másik terv romantikus stílusú, félpilléreken álló fiatornyokkal, kettős félköríves ablakokkal és a kupolán elhelyezett lanternával. A harmadik terv a kupolát megőrizte, alatta kettős félköríves ablakok láthatók. Az épület alá – annál nagyobb méretű - nyolcszögletű kripta került volna. A negyedik terven az apszis átalakításával két kisebb tornyot helyezett el.

Ybl egyik terve sem valósult meg. 1872-ben – a rotunda szikladombjának – átvágásával elkészült a vasút, az épület így ismét figyelmet kapott. 1878-ban Sztáray Antal helyreállíttatta. Későbbi kisebb felújításokat követően 1975-76 folyamán műemléki helyreállítás történt.

Hajdú Virág

Tervezés ideje 
1853 után
Közelítő dátum (tervezés) 
után
Mai településnév 
Öskü
Korabeli cím 
Öskü
Építtető 
Waldstein család
Tervező 
Ybl Miklós
Épülettípus 
mauzóleum
Épület mai státusza 
nem valósult meg
Bibliográfiai adatok 

Ybl Ervin: Ybl Miklós. Budapest, 1956. 28.

Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Kiállítási katalógus. Budapest, 1991. 208-209.

Koppány Tibor: Az ösküi kerek templom és helyreállítása. Műemlékvédelmi Szemle. (1994) 2. sz.  21-32.