Várkerti építkezésekkel kapcsolatos fővárosi tanácsi iratok

Részletes tervek bemutatása a királyi várkert építési bizottság által; a bizottság előterjesztése az építési engedély tárgyában; a főváros törvényhatósági bizottságának közgyűlési határozata a Kis sétány gépház építésére történő átengedéséről; királyi várkert építési bizottság átirata a vízvezetéki épület előtti sétányon levő fák és csemeték, valamint a dunagőzhajózási bódé eltávolítása végett; bizottság jegyzőkönyve végleges terv kidolgozásáról; fővárosi mérnöki hivatal jelentése a várkert alatti építkezés kitűzése tárgyában; kérelem útmagasság módosításának elfogadására; jelentés a volt "Debreczen város" szálloda helyén épült ház elkészültéről; lakhatási engedély két háromemeletes lakóházra a Széchenyi utcában; lakhatási engedély kérelem "A" és "E" épületek helyiségeire; a városi mérnöki hivatal jelentése az Öntőház utcán és Albrecht úton építendő kerítés és bélfal építése tárgyában; lakhatási engedély "F" épületre; budai izr. hitközség jelentése az Öntőház utca 7. sz. alatti házában mutatkozó hasadékok tárgyában

Dokumentum típusa 
Lelőhely 
Budapest Főváros Levéltára, Budapest Székesfőváros Tanácsának iratai, Tanácsi ügyosztályok központi irattára
Keletkezés időpontja 
1875 - 1881
Jelzet 
HU BFL IV.1407.b III/136/1875