Image

Description

Pollack Mihály (1773-1855) építész Eger Magdolnával 1808-ban kötött második házassága révén jutott Tahiban és Tótfaluban szőlőbirtokhoz, és az ehhez tartozó egyéb ingatlanokhoz. Az 1810-es években klasszicista stílusban építette át a présházat, mely alatt dongaboltozatos pince állt. Az épület - padlófűtéssel ellátva – már hosszabb tartózkodásra is alkalmas volt. A pincében az 1980-as években még állt néhány 1815-ben készült borsajtó és néhány hordó, melyek egyikére Pollack felesége portréját faragtatta. A présházzal szemben álló ún. szüreti házhoz dór oszlopsoros klasszicista verandát épített. A házat meanderes fríz és füzérdíszes relief díszítette. Pollack élete utolsó éveit Tahiban töltötte. A Szentendrei szigeten lévő tótfalusi temetőben nyugszik.

Ybl 1857-ben készítette el egykori mestere síremlékét. A néhány lépcsőfokon át megközelíthető szarkofág négy oldalát félköríves záródású – kockafejezetű féloszlopokra támasztott – vakárkádok tagolják. A síremlék rövidebb oldalán romantikus stílusú oszlopkötegen nyugvó félkörív borul, melyet háromszögű oromzat zár le. Az ív alatt öntöttvasból készült, hatszögű csillaggal díszített kereszt áll. Az oromzat sír felőli oldalán medaillonban kerubfej domborműve látható.

Bibliography

Zádor Anna: Pollack Mihály, Budapest, 1960, 116., 167-168., 250.

Polgár Zoltán: Pollack-emlékek Tahiban. Műemlékvédelem. XXVI. (1982) 311-312.

Komárik Dénes: A "félköríves" romantika építészete Magyarországon. Építés-Építészettudomány. XVI. (1984) 1-2. sz. 190.

Date of planning
1857
Date of construction
1857
City
Tahitótfalu
Architect
Ybl Miklós
Building type
síremlék
Geofield