Kép

Épületleírás

Bókay János (1822–1884) orvosprofesszor bérháza kirí a Nemzeti Múzeum körüli mágnás- vagy palota-negyedben épült házak közül. Az ország akkori politikai központja körül az ország leggazdagabb arisztokrata családjai közül a Festeticsek, Károlyiak, Esterházyak, Zichyek építettek maguknak városi palotát. A későbbiekben megjelent ugyan itt néhány vállalkozó palotája és bérháza is, de értelmiségi építtetőként Bókay gyermekgyógyász egyedül maradt. A kivitelezést Pucher József építőmester vállalta. Építészetileg a professzor bérháza nem különlegessége miatt érdemel figyelmet, hanem az utcai homlokzat a romantika után egyelőre még csak visszafogottan neoreneszánsz jellege és a körülépített udvaros alaprajz tipikus volta miatt.

Az utcai szárny kétmenetes, míg az udvari szárnyak egy menet mélységben téglalap alakú udvart vesznek körbe. A kocsiáthajtótól jobbra nyílik a négykarú lépcsőt magában foglaló főlépcsőház, amely a nyugati szárnyban kapott helyet. A melléklépcső a hátulsó, udvari szárnyban, a sarokban helyezkedik el. Mind az utcai, mind az udvari lakásokat a függőfolyosókról lehet megközelíteni. Az utcai szárny folyosója sokkal igényesebb kivitelű, szélesebb, mint a többi oldalon futó körfolyosó. A már-már terasz méretű utcai oldali első emeleti folyosó ráadásul szépen formált öntöttvas oszlopokon nyugszik. Az első emeleti, a legnagyobb lakás lakói tehát még a lépcsőház és a lakásajtó közötti utat is nemesebb architektúrájú környezetben teszik meg, mint a háromemeletes bérház összes többi lakója. Ebből jól látható a bérház hierarchizált felépítése. Ez a historizmus kori magyarországi bérházak egyik jellegzetességére utal: egy épületen belül eltérő vagyoni és társadalmi helyezetű emberek laktak építészetileg és műszakilag is meglehetősen eltérő anyagi és kényelmi viszonyok között.

Ritoók Pál

Bibliográfiai adatok

Ybl Ervin: Ybl Miklós. Budapest, 1956. 49.

Ritoók Pál: Ybl Miklós bérházainak alaprajzi tipológiájához. In: Ybl Miklós építész 1814–1891. Szerk.: Kemény Mária, Farbaky Péter. Budapest, 1991. (Kiállítási katalógus) 49-52.

Ybl Miklós építész 1814–1891. Szerk.: Kemény Mária, Farbaky Péter. Budapest, 1991. (Kiállítási katalógus) 244.

Marótzy Katalin: Bókay János bérháza, 1870. In: Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig. Szerk.: Hidvégi Violetta - Marótzy Katalin. Budapest, 2014. 143.

Tervezés ideje
1870
Mai településnév
Budapest
Korabeli cím
Pest, Múzeum utca 9.
Mai cím
VIII. Múzeum utca 9.
Építtető
Bókay János
Tervező
Ybl Miklós
Kivitelező
Pucher József
Tervek levéltári jelzete
Épülettípus
bérház
Geofield