Kép

Épületleírás

Az 1884-ben megnyitott Operaház környékén a régi fényképek tanúsága szerint még évekkel később is kisvárosias házak sorakoztak. Ybl Miklós az Opera jobb oldalán, az Andrássy úti saroktelek után következő két házhelyre nyilvánvalóan befektetési céllal két neoreneszánsz stílusú négyemeletes bérházat épített. Más jól értesült, vagyonos építészekhez és építési vállalkozókhoz hasonlóan Ybl Miklós is részt vett spekulációs vállalkozásokban. Azaz olyan telkeket vásárolt, amelyekről sejtette, hogy azok értéke a környék fejlesztése miatt belátható időn belül a többszörösére nő. Igy akár e telkek későbbi eladásával, akár az azokra épített új házak értékesítésével, akár megtartva azokat a magas lakbérekből jelentős hasznot húzhatott. Feltehetően ide sorolhatóak az Operaház mellett, a Hajós utca 7. és 9. szám alatt 1885-1886-ban általa épített bérházak. A Hajós utca 7. tervei 1885-ben, a 9. számú házé 1886-ban készültek. Ybl 1886-ban kapott építési engedélyt. Nem véletlen, hogy az 1886-os engedélyezési terven a két szomszédos ház homlokzata egy rajzon jelenik meg, hiszen ugyanaz az építtető és a tervező is. Bár a 7. számú ház csak négy, a 9. számú öttengelyes homlokzatú, az alapvonások rokonsága nyilvánvaló. Homlokzatalakításuk, különösen a 7. számú házé sok hasonlóságot mutat Fölsinger Rezső közelben, az Andrássy út 18. szám alatt 1880-ban épített bérházával is. A két Hajós utcai Ybl-bérház magas építészeti színvonalon, de jól példázza a tipikus ingatlanfejlesztői szemléletet. Igyekszik kihasználni az egy időben zajló két építkezés minden gazdasági és munkaszervezési előnyét. Ami csak lehet, például az emeletmagasság, az ablakméret azonos vagy legalább hasonló, de a homlokzatok között van annyi eltérés, hogy a bérlők ne tévesszék össze a két házat. A 7. számú ház homlokzatán a harmadik és negyedik emelet között domborművű fríz húzódik, a 9. számú házon ugyanitt ablaktengelyenként egy-egy tondó látható. Mindegyik szobrászati díszítés Sommer Ágost (1839–1921) coburgi származású mester munkája. Mindkét ház alaprajza olyan, mintha egy körülépített udvaros szokványos bérházat középen kettévágtak volna. Mivel a Hajós utca 9. számú telek kisebb, ezért kényelmes háromkarú lépcső helyett csak kétkarún lehet az emeleteket megközelíteni. A 7. számú viszont olyan keskeny és mély telken épült, hogy még egy hátsó melléklépcső is elfért benne a köré csoportosított igénytelenebb lakásokkal.

Ritoók Pál

Bibliográfiai adatok

Ybl Ervin: Ybl Miklós. Budapest, 1956. 89, 149.

Ritoók Pál: Ybl Miklós bérházainak alaprajzi tipológiájához. In: Ybl Miklós építész 1814–1891. Szerk.: Kemény Mária, Farbaky Péter. Budapest, 1991. (Kiállítási katalógus) 52-53.

Tervezés ideje
1885 - 1886
Mai településnév
Budapest
Korabeli cím
Pest, Hajós utca 21., Hajós utca 23.
Mai cím
VI. Hajós utca 7-9.
Építtető
Ybl Miklós
Tervező
Ybl Miklós
Kivitelező
Wechselmann Ignác
Tervek levéltári jelzete
Épülettípus
bérház
Geofield