Kép

Épületleírás

A nagyméretű, kétemeletes lakóház a Visegrádi és  a Sziget utca sarkán épült fel, három telek területén. A közös homlokzat mögött három önálló épület állt, három udvar körül kiépítve. Az engedélyezési terveket az építtető nevében ketten írták alá: Ybl Miklós "építész" és egy Gyapay vezetéknevű, közelebbről ismeretlen személy. Az építési engedélyt 1869. szeptember 28-án adta ki a városi tanács. A két szélső épület tükörszimmetrikus L alaprajzzal került kialakításra. A középső épület utcai szárnyával párhuzamosan hátsó szárny épült, e két szárnyat a lépcsőházat magában foglaló jobb oldalszárny kötötte össze. Az épületben főként szoba-konyhás lakások kerültek kialakításra, de több önálló, konyha nélküli szoba is készült, feltehetően időszakos vagy egyedülálló munkavállalók részére. A gondos tervezésnek köszönhetően az épületben átszellőztethető, világos alaprajzi elrendezésű lakások és szobák jöttek létre. Az épület homlokzatát Ybl egyszerű eszközökkel alakította ki. A sarokrizalitos homlokzatot vízszintes vakolatsávozás tagolta, főhomlokzatán három szegmensíves kapu nyílott, álló téglalap alakú ablakai felett szemöldökként a homlokzati rajz talán a szabadon hagyni tervezett téglaáthidalókat jelöli. Az épületről ismert archív fényképeken tagolatlan, síkra vakolt falfelület látható. Ma már nem állapítható meg, hogy ez egy későbbi felújítás eredménye volt-e, vagy az ismert tervet módosítva valósították-e meg? A házat részben 1965-ben, részben az 1990-es évek elején bontották le.

Gömöry Judit

Bibliográfiai adatok

Ybl Ervin: Ybl Miklós. Bp., 1956. 137-138. p.

Ritoók Pál: Pest, a Budapesti Építő Társulat munkáslakóháza, 1869. In: Ybl Miklós építész. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Bp., 1991. 242.

Tervezés ideje
1869.09.28
Mai településnév
Budapest
Korabeli cím
Pest, Váci út mellett
Mai cím
XIII. Visegrádi utca 22-26.
Építtető
Budapesti Építő Társulat
Tervező
Ybl Miklós
Tervek levéltári jelzete
Épülettípus
lakóház
Épület mai státusza
lebontva
Geofield