Kép

Épületleírás

A 18. században épült templom állaga a 19. század derekára annyira leromlott, hogy fontolóra kellett venni alapos átépítését. 1842 januárjában Ybl Miklós és az akkor vele társas viszonyban álló Pollack Ágoston felmérette az épületet, majd a következő évben terveket készített. A várhatóan magas költségek miatt azonban az átépítés elmaradt. Az egyik tervváltozat a templom jelentősebb átépítésével számolt: a hosszházat félköríves apszissal, oldalterekkel és új boltozattal, a homlokzathoz csatlakozó tornyot magas gúlasisakkal látták volna el. A másik variáns az alapfalak bővítés nélküli megtartását és lapos toronysisakot irányzott elő. Ybl és Pollack mindkét változathoz igényes, félköríves architektúrát tervezett.

Sisa József

Bibliográfiai adatok

Zoltai Lajos: A debreceni Kistemplom története. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve. XVI. (1989) 138.

Sisa József: Szkalnitzky Antal és Ybl Miklós – két építész pályájának kapcsolódásai. In: In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Kiállítási katalógus. Budapest, Hild-Ybl Alapítvány – Budapesti Történeti Múzeum, 1991. 40-41.

Tervezés ideje
1841 - 1843
Mai településnév
Debrecen
Mai cím
Piac utca - Széchenyi utca sarok
Építtető
Debreceni református egyházközség
Tervező
Ybl Miklós - Pollack Ágoston
Tervek levéltári jelzete
Épülettípus
templom
Épület mai státusza
nem valósult meg
Geofield