Kép

Épületleírás

Ybl Miklós Unger Emil építésszel együtt készítette az Andrássy út páros oldala Nagymező utca és Nyár utca közötti épülettömbjének terveit. Unger hirtelen halála lehetett az oka annak, hogy Ybl egyedül szignálta az épülettömb terveit. A páratlan oldal Nagymező utca és Liszt Ferenc tér közötti épülettömbjének terveit is Ybl szignálta, a Fővárosi Közmunkák Tanácsa a két szemközti épülettömb terveit együtt tárgyalta. Míg a páros oldalon megvalósult épülettömb kialakítása valóban az egységes terv szerint történt, a páratlan oldalra tervezett épület végül nem valósult meg, ezek a telkek egyesével kerültek végül értékesítésre és beépítésre. Ezen épülettömb Ybl-féle tervei között három homlokzati tervváltozat maradt fenn. Mindhárom tervvariáns Theophil Hansen bécsi Heinrichshof-jának hatását mutatja: váltakozó magasságú, finom homlokzattagolású pavilonos rendszerű épülettömböt láthatunk a rajzokon. Az egyik tervváltozaton a szélső és középső, magasabb tömegű három épület által közrefogott épületeken az utcavonaltól visszaléptetett homlokzat előtt kétszintes loggia látható, a földszinten félköríves nyílásokkal, az első emeleten hármas nyílású loggiaként alakítva, a második emeleten falazott mellvédű erkélyként. Egy másik tervváltozaton ennek egy variációját láthatjuk, míg a harmadik tervlapon egy a „hét házhely” épülettömbjéhez közelebb álló, zártabb és robosztusabb megoldás szerepel. Ybl Ervin a hellenisztikus homlokzatkiképzést a drávafoki Bittó-kastéllyal, valamint az Erzsébet téri kioszk terveivel hozza rokonságba. A fennmaradt alaprajzokat tekintve a loggiás homlokzatú verzióhoz valóban öt házként került felosztásra az épülettömb. Az épületekben a „hét házhely" elegáns kialakításához hasonlóan szintenként itt is csupán egy-egy nagy alapterületű lakás kapott helyet. Az „öt házhely” Ybl által tervezett épületeinek belső elrendezése ugyanakkor a „hét házhely" alaprajzi megoldásainál sokkal változatosabb, már csak abból fakadóan is, hogy itt a középső három épület telke a Paulay Ede utcával határos.

Az Ybl-hagyatékban az épülettömbbel kapcsolatban egy további tervcsoport található, melyen a tömb egy földszinti, egységes első és második emeleti alaprajza, valamint a mai 39. szám hosszmetszete látható. A nyomtatott alaprajzok egyikén, mely az első és második emelet alaprajzát jeleníti meg, vörös színnel méretezések is szerepelnek. Ezeken a tervlapokon az épülettömb maihoz hasonló telekosztása látható, öt épület helyett hat házzal az Andrássy út felől. Nincs információnk arról, hogy e tervlapok eredetijét ki és mikor készítette, Ybl aláírása azokon nem szerepel. Az viszont bizonyos, hogy e tervlapok tovább árnyalhatják az épülettömb beépítésének eddig ismert történetét.

Gömöry Judit

Bibliográfiai adatok

Ybl Ervin: Ybl Miklós. Budapest, 1956. 58., 141.

Sisa József: Unger Emil (1839-1873). Műemlékvédelem XXVIII. (1984) 216-225.

Gábor Eszter: Az Andrássy út körül. Budapest, 2010. 27.

Tervezés ideje
1872
Mai településnév
Budapest
Korabeli cím
Pest
Mai cím
VI. Andrássy út 37-45.
Építtető
Fővárosi Közmunkák Tanácsa
Tervező
Ybl Miklós, Unger Emil
Tervek levéltári jelzete
Épülettípus
bérház
Épület mai státusza
nem valósult meg
Geofield