Kép

Épületleírás

Lónyay Menyhért (1822-1884) politikai pályáját 1843-ban kezdte, amikor Bereg vármegye országgyűlési követe lett. 1849-50 között Párizsban élt, majd – miután kegyelemben részesült – hazatért. Ezután birtokai igazgatása mellett pénz- és hitelintézetek alapításával foglalkozott. 1867. február 20. – 1870. május 21. között az első Andrássy-kormány pénzügyminisztere, 1871. november 14-ig a monarchia közös pénzügyminisztere. Ekkor Andrássy után miniszterelnök lett, 1872. december 5-ig.

A budai várhegy keleti oldalán elhelyezkedő telket 1860-ban Lónyay Menyhért felesége, Kappel Emília vásárolta meg. 1862 után egyszintes házat építettek rá. A meredek lejtőn 1870-71 folyamán Ybl Miklós tervei alapján építtette fel villáját. A kétemeletes villa téglány alakú tömege 42 méteres szintkülönbséget hidalt át. Hunyadi János úti bejárata a második emeletre nyílt. Ybl észak felé erős támfalat, a telek délnyugati sarkára pedig egyemeletes személyzeti épületet tervezett. A villa keleti főhomlokzata öttengelyes, háromtengelyes, timpanonnal zárt középrizalittal. A földszinten félköríves, korinthuszi oszlopokon és pilléreken nyugvó árkád, az első emeleten egyenes záródású ablakok, a két szélső tengelyben egy-egy erkély, a második emeleten baluszteres erkély, egyenes záródású nyílásokkal. Az oldalhomlokzatokon a földszinten félköríves ablakok jelentek meg, az emeleteken egyenes záródású ablakok. Az épület délnyugati északnyugati sarkán az első emelet fölött balusztrádos teraszt alakítottak ki. A villában egy háromkarú főlépcsőház és egy ívelt alaprajzú személyzeti lépcsőház készült. Az első emeleten (a terveken mezzanin) helyezkedtek el a hálószobák, a második emeleten kelet felé egy kisebb és egy nagyobb szalon, valamint a női szoba (budoár), nyugat felé az ebédlő volt található.

A villát 1923-ban Hatvany Ferenc vásárolta meg, és itt helyezte el műgyűjteményét. Az épület a II. Világháború során bombatalálat érte, 1946-ban lebontották. Újbóli felépítésének gondolata 1996-ban merült fel, és a 2000-es években, Kerényi József tervei szerint, modern anyagok felhasználásával valósult meg.

Hajdú Virág

Bibliográfiai adatok

Ybl Ervin: Ybl Miklós. Budapest, 1956. 48.

Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Kiállítási katalógus. Budapest, 1991. 244.

Cieger András: A Lónyai–Kappel-vagyon nyomában. Egy „újarisztokrácia” család vagyoni helyzete és életkörülményei a 19. század második felében, Történelmi Szemle, 1998. 1-2. 87-112.

Lónyay Menyhért naplója 1860-1861, Századvég Kiadó, Budapest, 2004, 8.

Tervezés ideje
1870 - 1874
Építés ideje
1870
Mai településnév
Budapest
Korabeli cím
Buda, Albrecht Strasse 128.
Mai cím
I. Hunyadi János út
Építtető
Lónyay Menyhért
Tervező
Ybl Miklós
Kivitelező
Wechselmann Ignác
Tervek levéltári jelzete
Épülettípus
villa
Épület mai státusza
lebontva
Geofield

Tervrajzok