Kép

Épületleírás

A debreceni színház tervezésével Ybl több éven át foglalkozott, számos tervváltozatot készített. Első terveit 1858 után készíthette, amelyeket a következő években továbbiak követtek. Két variáns a Cegléd (ma Kossuth) utca kiszélesedő középrészéhez készült. Az első változat szerint a színház épületéhez egy közel hasonló méretű vigadó (redout) kapcsolódott volna, a két épülettömböt a tervező egy közös kocsiáthajtóval kapcsolta össze. A második – takarékosabb – változat szintén hosszú, de már egységes tömböt alkotó színházépületet ábrázol, könnyed, loggiás homlokzattal. 1860-ban új és alkalmasabb helyet találtak a Cegléd utca elején, amelyre Ybl két tervváltozatot készített. Az egyik, csak helyszínrajza alapján ismert terv – Gottfried Semper drezdai színháza nyomán – „circus-idomú, gömbölyű homlokzattal” készült. Ybl másik tervsorozaton az előcsarnok az 5-5 íves loggiákkal tagolt főhomlokzat mögött van. 1861 elején Debrecen visszanyerte alkotmányos jogait, ami lehetővé tette, hogy az építkezést érdemben megindítsák. Azonban, mivel Ybl tervéhez nem pályázat útján jutottak, felszólították, Szkalnitzky Antalt is, hogy nyújtson be a színházhoz terveket. Amint ez Ybl tudomására jutott,e lállt a városi tanáccsal történő további tárgyalástól. Így maradt egyedül Szkalnitzky, akinek a tervei szerint 1861-1865-ben a színház felépült.

Sisa József nyomán, Szika Gergő adatainak felhasználásával

Bibliográfiai adatok

Ybl Ervin: Ybl Miklós. Budapest, 1956. 27-28, 125-126.

Sápi lajos: A debreceni Csokonai Színház 100 éves története. Debreceni Déri Múzeum Évkönyve. 1965. 168-172.

Sisa József: Szkalnitzky Antal és Ybl Miklós – két építész pályájának kapcsolódásai. In: In: Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Kiállítási katalógus. Budapest, Hild-Ybl Alapítvány – Budapesti Történeti Múzeum, 1991. 40-41.

Sisa József: Szkalnitzky Antal

Tervezés ideje
1858 - 1860 körül
Mai településnév
Debrecen
Korabeli cím
Debrecen, Cegléd utca
Mai cím
Kossuth Lajos utca
Tervek levéltári jelzete
Épülettípus
színház
Épület mai státusza
nem valósult meg
Geofield

Tervrajzok