Kép

Épületleírás

Ybl Miklós és irodája a korszak legjelentősebb épületeinek tervezésében és kivitelezésében vettek részt, neve a Bazilika, az Operaház vagy a Várkert bazár kapcsán vált ismertté. Az iroda működése, Ybl munkássága természetesen nemcsak e nagy állami megbízásokból tevődött össze, sok kisebb munka köthető a nevéhez.

Ybl értelmiségiekből álló megrendelői körébe tartozott dr. Barna Ignác (1822-1894) fogorvos, akinek a Városligetben a Hermina úton álló házának kertjébe tervezett Ybl egy kis félnyeregtetővel fedett cselédházat. Az építési engedélyt 31924 szám alatt, 1866. szeptember 30-án kapták meg. Az engedélyhez benyújtott egyetlen tervlapon Ybl szignója szerepel, rajta egy a telek kerítésfalához épített, háromtengelyes homlokzatú, teljesen díszítetlen földszintes lakóház látható.

A Budapesti Építő Társulat és Ybl irodája közötti együttműködés keretében került sor a Társaság egy Váci út melletti telke beépítésére. A Hidvéghy L. úr számára készült aszimmetrikus elrendezésben körülépített udvarú, egyszerű, földszintes lakóház homlokzatán füles szalagkeretű ablakok láthatóak, alattuk egyszerű köténydísszel. A középtengelyeben kereteletlen szegmensíves kapunyílás, a sarokrizalitokon ikerablakok találhatóak. Az építési engedélyt 1869. augusztus 28-án kérték meg.

Állandó megrendelője, Károlyi Alajos számára a mai Teleki, akkori Csokoládé térre Ybl egy kertészetet tervezett. Az épületegyüttes fő szervezőeleme egy összetett tömegű és funkciójú üvegház volt, melynek nyújtott, rizalitokkal tagolt téglalap alaprajzú épületét kétoldalt az alacsonyabb félnyeregtetős, középen a magasabb nyeregtetős épületrészek alkották, a sarokrizalitokban kis kiszolgálóhelyiségekkel bővítve. A magasabb középrész a nagynövésű pálmák számára nyújtott helyet, a kétoldalt lévő üvegházrészek mögött helyezkedett el a fűtőfolyosó. Az épület főhomlokzata előtt a merőlegesen elhelyezett kisebb melegház volt található, ennek két oldalán két-két merőlegesen elhelyezett emelt, félig földbe süllyesztett, fedett melegágyás volt található. A tervek 1869-ben készültek, az engedélykérelmet május 12-én nyújtották be. Az épületegyüttes a város 1872-es térképének tanúsága szerint kis eltérésekkel, de felépült. Az épületegyüttes fő eleme, az üvegház a térnek háttal fordított főhomlokzattal készült el - a megfelelő, déli tájolás érdekében. A kertészet a mai Teleki László tér 6. szám alatti ingatlanon állt, területét később felparcellázták, beépítették.

Ybl tervei között találhatóak egészen kisléptékű átalakítások is, mint például Nádasdy Lipót Zrínyi utcai lakóházának külső falépcsővel való kiegészítése, amely a konyha és az első emeleti ebédlő között biztosított közvetlen átjárást. Hasonlóan jelentéktelenebb feladat volt Pálffy József mai Baross utcában egykor állt lakóházának belső átalakítása és egy kocsiszín felépítése, melyhez Ybl 1870 tavaszán készített terveket. Ybl és irodája folyamatosan vállaltak hasonló kisebb munkákat, de jellemzőnek inkább az 1870-es évek elejéig mondható, utána feltűnően kevesebb ilyen jellegű tervmaradt fenn – legalábbis Ybl aláírásával ellátva.

Gömöry Judit

Bibliográfiai adatok

Hidvégi Violetta: A nagy építész "kis épületei" Pest és Buda építési hatóságainak dokumentumaiban. In: Ars Hungarica. XL. (2014) 515-516.

Tervezés ideje
1866 - 1870 között
Mai településnév
Budapest
Tervező
Ybl Miklós