Kép

Épületleírás

Az ösküi kerek templom a 11. század végén épült. A török időkben kipusztult települést a 18. század elején a birtokos Zichy család alapította újra és ekkor állították először helyre a templomot. Jellegzetes tetőformáját is ekkor kapta, és feltehetően egy kis harangtornyot is elhelyeztek a tetején, mely 1846-ban még állt. A 19. század közepére az épület eredete feledésbe merült, középkori török mecset átépítésének tartották. A korabeli szakirodalomban felmerült, hogy középkori vár tornya lehetett. Zichy János 1843-48 között új templomot építtetett a faluban, a rotunda ettől kezdve kápolna gyanánt szolgált. A várpalotai uradalmat Zichy János vejei, Waldstein János és Sztáray Albert örökölték 1853-ban. Waldstein ezt követően bízhatta meg Yblt azzal, hogy a kápolnát mauzóleummá alakítsa át.

Ybl több tervváltozatot készített. Az elsőn, a hagyomány szerinti törökkori eredethez visszanyúlva – a templom mellé egy minaret-jellegű torony került, a rotunda kupoláját és az apszist pedig félköríves ablakokkal nyitotta meg. A másik terv romantikus stílusú, félpilléreken álló fiatornyokkal, kettős félköríves ablakokkal és a kupolán elhelyezett lanternával. A harmadik terv a kupolát megőrizte, alatta kettős félköríves ablakok láthatók. Az épület alá – annál nagyobb méretű - nyolcszögletű kripta került volna. A negyedik terven az apszis átalakításával két kisebb tornyot helyezett el.

Ybl egyik terve sem valósult meg. 1872-ben – a rotunda szikladombjának – átvágásával elkészült a vasút, az épület így ismét figyelmet kapott. 1878-ban Sztáray Antal helyreállíttatta. Későbbi kisebb felújításokat követően 1975-76 folyamán műemléki helyreállítás történt.

Hajdú Virág

Bibliográfiai adatok

Ybl Ervin: Ybl Miklós. Budapest, 1956. 28.

Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Kiállítási katalógus. Budapest, 1991. 208-209.

Koppány Tibor: Az ösküi kerek templom és helyreállítása. Műemlékvédelmi Szemle. (1994) 2. sz.  21-32.

Tervezés ideje
1853 után
Mai településnév
Öskü
Korabeli cím
Öskü
Építtető
Waldstein család
Tervező
Ybl Miklós
Tervek levéltári jelzete
Épülettípus
mauzóleum
Épület mai státusza
nem valósult meg
Geofield