Kép

Épületleírás

Komárik Dénes Ybl e művét gótizáló romantikus kastélyépítészetének példái között tárgyalja, melynél a romantika festőibb építészeti elemei az erőteljes, lőréses torony és a meredek lépcsős oromzatok mellett háttérbe szorulnak.

A Vasárnapi Újság egy cikke szerint az Ybl tervei szerint átépített kastély 1862-ben már biztosan készen állt, mivel Wenckheim Béla neve napját ott ünnepelte. A bárónak ez kedvelt "nyári mulató helye, főleg mióta azon díszes kastély áll rajta, melyet apróbb gazdasági épületekből Ybl ügyes keze rendezett oly csinos formára". Amint az az épület műemléki kutatása során kiderült, az épület összetett, szabálytalan alaprajzi kialakítására valóban az a magyarázat, hogy a mai romantikus-historizáló kastély több korábbi épületrészt foglal magába. Érdekes, de a historizmus korában nem szokatlan, hogy az enteriőr nem az épület külsejével azonos stílusban készült: az egykorú leírás a kastélybelső rokokó berendezését említi.

Ybl hagyatékában két rajz maradt fenn a fási kastélyra vonatkozóan. Az egyik rajzon a kastély déli szárnyának alaprajza látható kelet felé egy újonnan építendő kis toldalékkal, a másik tervlapon ugyanezen épületrész homlokzati nézete szerepel. A meglévő épületszárnyat egy kapuáthajtóval és egy helyiséggel tervezték kibővíteni. A már említett folyóiratcikk ábrázolása alapján bizonyos, hogy e tervek 1863 utániak, mivel azon az ábrázoláson ez a bővítmény még nem látható. A kapu és a bővítmény – Ybl Ervin szerint kápolna – homlokzati kialakítása (keskeny támpillérek, sokszögű ablakfülke) teljesen a már meglévő épület formavilágához lett volna igazítva. Ez a bővítés nem valósult meg.

Az épület műemléki kutatása során bebizonyosodott, hogy a ma fennálló kastély valóban tartalmaz korábbi épületrészeket, valamint, hogy a kastély mai formájából Ybl nevéhez csak a – fennmaradt terveken is látható – déli épületszárny köthető. Az északi épületszárny is fennállt már az Ybl-féle átépítés idején, de a későbbi nagymértékű átalakítások miatt Ybl keze nyoma ezen a szárnyon ma már nem azonosítható pontosan.

Bibliográfiai adatok

Ybl Ervin: Ybl Miklós. Budapest, 1956. 128.

Komárik Dénes: Ybl és a romantika. In: Ybl Miklós építész. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Budapest, 1991. 20-21.

Keresztessy Csaba – Simon Zoltán: Gombhoz a kabátot. A fáspusztai Wenckheim-kastély. In: Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére. Budapest, 2008. 311-330.

Virág Zsolt: Békés megye kastélyai és kúriái. Magyar Kastélylexikon. Budapest, 2009. 39-45., 413-414.

Ritoók Pál: Wenckheim Béla gróf kastélya. In: A modern reneszánsz derült idomai. Budapest, 2014. 220-221.

Tervezés ideje
1862 - 1863 körül
Mai településnév
Bélmegyer
Korabeli cím
Fás
Mai cím
Fáspuszta
Építtető
Wenckheim Béla
Tervező
Ybl Miklós
Tervek levéltári jelzete
Épülettípus
kastély
Geofield