Image

Description

Pest város tanácsa 1868-ban parcellázta ki a mai Akadémia utca - Széchenyi utca - Zoltán utca - Széchenyi rakpart közötti, a Steindl Imre utca által elválasztott két épülettömböt. Mindkét épülettömböt a Budapesti Építő Társulat szerezte meg és készíttetett terveket beépítésükre. A mai Széchenyi utca 2. és az Akadémia utca 10. szám alatti épületek néhány 1869-es fennmaradt engedélyezési tervlapján Szkalnitzky Antal és Ybl Miklós, néhányon csak Szkalnitzky aláírása szerepel.

Az Akadémia utca 16. számú épületről viszonylag teljes tervsorozat maradt fenn. Ezeket Ybl 1869. októberében szignálta, építőmesterként Szász Ferenc írta alá. Az építési engedélyt a pinceablakok után fizetendő adóra vonatkozó kikötéssel novemberben kapta meg a társaság. A terveket, iratokat és a fennálló épületeket tanulmányozva a historizáló Budapest kiépülésének egy talán tipikus ingatlanfejlesztési története rajzolódik ki előttünk, amely építészettörténeti szempontból sem érdektelen. A két épület Ybl Miklós és Diescher József szokatlan tervezői együttműködésének, közös munkájának köszönheti létét. Az Építő Társulat ugyan 1869-ben megszerezte az engedélyt az Akadémia utca sarkán álló bérház felépítésére, az építkezést azonban nem kezdte meg, hanem – a szomszédos szintén üres házhellyel együtt – eladta Diescher Józsefnek. Diescher 1873-ban Ybl Akadémia utca 16. számhoz készült homlokzati tervét adaptálva és némiképp módosítva engedélyt kért a Zoltán utca 1. szám alatti ingatlan beépítésére. Ugyanekkor az Akadémia utca 16. számú telket is beépítette, de nem a korábban engedélyezett, Ybl-féle homlokzatokkal, hanem a saját, a Zoltán utca 1. számhoz készült tervéhez illeszkedő átfogalmazásában.

Az Akadémia utca 16. számú telken álló, neoreneszánsz homlokzatú négyemeletes lakóház homlokzatán Ybl terveihez képest a legfőbb változtatást a földszinti nyílások egyenes záródás helyetti félköríves záródása jelenti. A felsőbb emeleteken a vakolatdísz, nyíláskeretelések terén történtek kisebb változtatások. A Zoltán utca 1. szám alatti, teljes mértékben Diescher József 1873-as terveinek megfelelően megvalósult ház homlokzatképzése e ház tükörszimmetrikus párdarabja. Eltérés csak a főbejárat elhelyezésében figyelhető meg. Diescher keveset változtatott Ybl szomszédos házhoz készült tervén, a változtatások elsősorban a homlokzat aprólékosabb, finomabb tagolását célozták meg. Talán az Ybl-féle terv szigorúságát akarta enyhíteni a földszinti nyílások félkörívesre változtatásával is, de ezt célozhatta az osztópárkány alatt elhelyezett konzolsor, vagy az emeleti ablakok pilaszteres és féloszlopos keretelése is.

Gömöry Judit

Date of planning
1869
City
Budapest
Original address
Rudolf rakpart
Address
V. Akadémia utca 16.
Client
Budapesti Építő Társulat
Architect
Ybl Miklós
Building type
bérház
Building status
más terv alapján valósult meg
Geofield