Kép

Épületleírás

Az árvaház létesítése Wenckheim Krisztina grófnő (1849-1924) nevéhez fűződik. Édesanyja, Scherz Krisztina születése után nem sokkal meghalt, édesapja Wenckheim Antal József három évvel később hunyt el. A grófnő neveltetését három gyámja, köztük Göndöcs Benedek pusztaszeri apát, később gyulai plébános irányította. 1872. június 18-án házasságot kötött unokatestvérével, gróf Wenckheim Frigyessel. Ebből az alkalomból 100 000 forint adományt tett egy Gyulán felépítendő megyei árvaház számára. (A grófnő később a gyulai főgimnázium fenntartását is támogatta.)

Az árvaház a gyulai vártól délnyugatra, két utca által határolt, lekerekített csúcsú háromszög alakú saroktelken épült fel. Az Ybl-hagyatékban őrzött két tervváltozatot ifj. Nuszbek (Diósy) József építész szignálta. Az egyemeletes, trapéz alaprajzú, kontyolt nyeregtetővel fedett épület hossztengelyében középfolyosóra szervezett, haránt irányban az udvar felé tájolt lépcsővel. Főhomlokzata az elsők terv szerint héttengelyes, középen az előcsarnokba nyíló bejárattal, ettől jobbra és balra három-három ablakkal. Az 1874-ben készült második terv a középen elhelyezett bejárat két oldalán két-két egyenes záródású, egybefoglalt kereteléssel és szemöldökpárkánnyal lezárt kettős ablakot ábrázol, középen félpillérrel. A ma látható homlokzat szerint az utóbbi terv valósult meg. A középső tengelyben félköríves záródású kapu, az emeleten aediculás ablak készült. Az oldalhomlokzatok négytengelyesek, a két szélén vaknyílással, középütt egy-egy egyenes záródású, az emeleten szemöldökpárkánnyal zárt ablakkal. Az emeleten az előcsarnok fölött mindkét alaprajz szerint kápolnát kívántak elhelyezni. Az első tervváltozat alapján az udvari homlokzatra tájoltan a lépcsőtől balra illetve jobbra fiú- és leány hálótermek kerültek volna. A második, feltehetően megvalósult terv szerint a munkaszobák és hálótermek a főhomlokzat felé, a betegszobák, személyzeti és kiszolgáló helyiségek az udvar felé helyezkednek el. Az árvaházat 1875. október 20-án Nogáll János püspök szentelte fel, 24 árvának nyújtott otthont. Ma szakiskola és kollégium működik az épületben.

Hajdú Virág

Bibliográfiai adatok

Ybl Miklós építész 1814-1891. Szerk.: Kemény Mária - Farbaky Péter. Kiállítási katalógus. Budapest, 1991. 255-256.

Tervezés ideje
1874 - 1875
Mai településnév
Gyula
Mai cím
Kossuth Lajos utca 26.; Móricz Zsigmond utca 2.
Építtető
Wenckheim Krisztina grófnő
Tervező
Ybl Miklós
Kivitelező
Nuszbeck József
Tervek levéltári jelzete
Épülettípus
gyermekotthon
Geofield