Alkotások

Károlyi István gróf kastélya, Fót

A romantikus részleteket is mutató klasszicista, egyemeletes, részben nyereg-, részben lapos manzárdtetővel fedett kastély északnyugat-délkeleti irányban hosszan elnyúló fő tömegének parkra néző, főhomlokzati középrizalitját timpanonnal lezárt hatoszlopos portikusz hangsúlyozza. A főhomlokzatot közép és oldalrizalitok tagolják, amelyeket hattengelyes szárnyak kötnek össze. Az oldalirazilatok és az északnyugati oldalrizalit meghosszabbításából létrejött hátranyúló szárny romantikus jegyeket mutat.

Görögkeleti templom toronysisakjai

A pesti görögök templomának Thalherr József-féle terveit Jung József alakította át, majd valósította meg 1791–1801 között. A két alacsony sátortetővel lezárt, az oromzatból alig kiemelkedő tornyokra 1862-ben órák kerültek. Az 1860-as évek derekán került sor a pesti Duna-part Lánchídtól délre eső szakaszának szabályozására. A városképi és a Duna-parti látképben hangsúlyosabb megjelenés érdekében a pesti görög egyházközség Ybl Miklóst bízta meg magasabb toronysisakok megtervezésével. Több variáció megrajzolása után a végső változatot Pest város tanácsa 1873. március 13-án engedélyezte.

József főherceg pálmaháza, Alcsútdoboz

A település 1819-ben királyi adományozás révén vált a József nádor tulajdonává. A kastély 1820-1827 között Pollack Mihály tervei szerint épült fel. Ugyanebben készült el az első üvegház is a kastély mellett - az elegánsan egyszerű, funkcionális épület akkor az ország egyik legnagyobb ilyen építménye volt. József nádor halála után a birtokot fia, István nádor örökölte, de másik fia, József Károly főherceg kezelte. István halála után, immár tulajdonosként nagyobb fejlesztésekbe kezdett.

Római katolikus templom és mauzóleum, Kaplony

Károlyi Sándor az egykori bencés templom és kolostor középkori épületegyüttesét alakíttatta át, amikor a török kiűzése után ferenceseket telepített le Kaplonyban. Az 1711-1737 között barokk stílusban átalakított épületeket 1834-ben súlyosan megrongálta a környéken pusztító földrengés. Károlyi György (1802-1877) Ybl Miklóst kérte fel az épületegyüttes helyreállításának, illetve átalakításának megtervezésére. Az Ybl-hagyatékban mindössze a templom és a csatlakozó épületek méretezett földszinti alaprajza maradt fenn, mely a földrengés után épen maradt épületrészeket mutatja.

Bittó István kastélya, Drávafok

Bittó István (1822-1903) a Pozsony vármegyei Sárosfáról származott. 1848-ban képviselővé választották, a szabadságharc után bujdosni kényszerült, mígnem 1851-ben engedélyt kapott a visszatérésre és Somogy megyében telepedett le. Többször is országgyűlési képviselő, majd 1871-től – Horváth Boldizsár lemondása után – az Andrássy-kormány, később a Lónyay-kormány igazságügyi minisztere. E tisztségéről 1872-ben, még a Lónyay-kormány bukása előtt lemondott. 1874 márciusától közel egy éven át miniszterelnök.

Károlyi György gróf kastélya, Fehérvárcsurgó

A Hochburg család barokk kastélyát először a Perényi család építtette át, majd a Károlyi család tulajdonába kerülve mai elrendezésének fő jellegzetességeit Koch Henrik tervei alapján, Ybl Miklós vezetésével 1844-től nyerte el. A tervezés folyamata már 1834-ben, a kiterjedt angolpark kialakításának beindításával megkezdődhetett. A főépületben az elmúlt két évtizedben folytatott régészeti föltárás és falkutatás, valamint a források újbóli átvizsgálásával az építéstörténet eddig megrajzolt vázlatos képe fő vonalaiban megerősítést, és számos részletkérdésben kiegészítést nyert.

Római katolikus templom, plébánia- és iskolaépület , Fót

A fóti plébániatemplom a magyar romantikus építészet legkiemelkedőbb egyházi épülete. Gróf Károlyi István (1797–1881) megbízásából a még pályája elején állt Ybl Miklós tervezte meg. Károlyi Rómában került kapcsolatba a nazarénus művészekkel, akik az egyházi festészetet a kora reneszánsz hagyományai alapján kívánták megújítani. Lányának, Erzsébetnek, majd második feleségének, gróf Esterházy Franciskának a halála után, 1844-ben visszaköltözött hazájába. Ybl Miklós 1845-ben kapott megbízást Károlyitól a fóti régi templom átépítésére és családi pantheonnal való kibővítésére.

Oldalak