Épületleírás

A tatai Esterházy uradalomhoz tartozott Tarján községben található majorság egy épületéhez Ybl 1860-ban készített átalakítási és bővítési tervet gróf Esterházy Miklós számára. A korábbi épület pontos helyéről és építésének koráról, Ybl tervei szerint történt átalakítása tényleges megtörténtéről, az épület későbbi sorsáról nem rendelkezünk adatokkal. A tervet Jankó Mihálynak, gróf Esterházy Miklós meghatalmazottjának Tatán 1860. november 17-én kelt, Ybl Miklóshoz címzett levele alapján köthetjük Ybl életművéhez. Jankó Mihály levelében - többek között - azért fordult Yblhez, hogy a tarjáni majorsághoz készített tervéről másolatot kérjen tőle, mivel az eredetit elveszítették.

Az egy nagyobb épületegyüttes részét képező, átalakításra szánt épület korábban háromsejtes alaprajzi elrendezésű volt. Az épület hosszoldalának közepén nyíló konyha előtere mögött – feltehetőleg nyitott kéményes – tüzelőtér kapott helyet, a konyha előteréből két irányba pedig egy-egy szoba nyílott. Ybl terve a korábbi építmény valamennyi belső falát elbontja, bizonyosan meglévőként azonosítható korábbi nyílását befalazza vagy átalakítja. A korábbi épülettömeget egy új harántfallal két egyenlő részre osztja, s mindkét részben egy-egy előtérből és konyhából, valamint a konyhatérből fűthető kályhával temperálható lakóhelyiségből álló lakrészt alakít ki, s az egyik lakrészhez egy új, téglaarchitektúrás homlokzatú, a konyhán át is elérhető szobát és előteret is hozzáépít. A konyhák újonnan kialakított főbejárattal szemközti fala mögött egy-egy pince- vagy padláslépcső kapott helyet, ezek tényleges funkciója további részletrajzok hiányában nem határozható meg pontosabban. Az újonnan felépítendő téglalap alaprajzú épületrész a meglévő épület rövid oldalához merőleges irányú hossztengellyel csatlakozik, az átalakítandó korábbi épületnél szélesebb és magasabb, de azzal azonos gerincirányú nyeregtetővel fedett. Az új épületrész főhomlokzata elé egy szintén nyeregtetős, kisebb alapterületű előtér csatlakozik. Az új épületrészen az előtér homlokzati falán egy kétszárnyú, félköríves záradékú, bélletes fülkébe foglalt ajtó nyílik. Az új épületrész homlokzatának sarokpilléreit, ívsoros párkányait vörös, áthidalóit váltva vörös és sárga, míg falmezőit sárga kerámiatégla borította volna, megállított élszedésű gótizáló ablakainak keretei pedig talán kőből kerültek volna kialakításra. Az épülettömegek sarkain álló pilasztereken födémmagasságban falkötővasak kovácsoltvas talpai jelennek meg. Az újonnan hozzáépített lakóhelyiség főhomlokzata felőli oromzatát címerdíszes, szélzászlós felépítmény emeli ki, tetőzetét pedig kétoldalt egy-egy gótizáló kerettel körülfogott tetőablak nyitja meg.

Gömöry Judit

Bibliográfiai adatok

Ybl Ervin: Ybl Miklós. Budapest, 1956. 128.

Tervezés ideje
1860
Mai településnév
Tarján
Korabeli cím
Tarján
Építtető
Esterházy Miklós gróf
Tervező
Ybl Miklós
Tervek levéltári jelzete
Geofield